Afhankelijk van uw zorgverzekeraar is het mogelijk dat uw afspraak en/of behandeling bij de podotherapeut wordt vergoedt. Op deze pagina hebben we enkele gegevens met betrekking tot de vergoeding bij zorgverzekeraars uitgestald.

Voor een actueel overzicht willen we u vriendelijk verzoeken te kijken in het vergoedingenoverzicht op de officiële website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten daarnaast kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Aevitae (VGZ)

Basis Pakket Max. € 75,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max. €  50,-
Plus Pakket Max. € 100,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max. €  75,-
Extra Pakket Max. € 125,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max. €  100,-
Top Pakket Max. € 250,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max. € 150,-
Vip Pakket Max. € 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max. € 250,-
 Cares aanvullend Basis Max. € 300,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen 1 paar steunzolen maximaal tot maximaal € 35,=
  Cares aanvullend Uitgebreid Max. € 300,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen 1 paar steunzolen maximaal tot maximaal € 70,=
  Cares aanvullend Totaal Max. € 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen 1 paar steunzolen maximaal tot maximaal € 100,=
  Cares aanvullend Top Max. € 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen 1 paar steunzolen maximaal tot maximaal € 100,=
 Mondiale Aevitea zorg Max € 70,= per jaar incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen
* Let op! Met betrekking tot levering podotherapeutisch steunzolen: leverancier moet lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Anderzorg

Extra Podotherapie, podologie en orthopedische steunzolen: max. € 150,- per jaar
Jong Podotherapie, podologie en orthopedische steunzolen: max. € 150,- per jaar
Basis 100% van geldende tarieven, indien Zorgprofiel 2 en hoger
Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg. Directe Toegankelijkheid: je hebt vooraf geen schriftelijke verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig.

Avéro Achmea

Excellent Max. € 200,- per jaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen Maximaal 1 paar podotherapeutische steunzolen*
Royaal Max. € 150,- per jaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen Maximaal 1 paar podotherapeutische steunzolen*
* Let op! Met betrekking tot podotherapeutisch steunzolen: leverancier moet lid zijn van NVvP

Azivo  is ondergebracht bij menzis per 01-01-2017

AZVZ

AZVZ Comfort Geen vergoeding
AZVZ Comfort-extra 100% met Max. € 115,- per jaar, podotherapeutische steunzolen max. € 60,- per jaar

Besured

All-in-1  Max. € 70,- (incl. aanmeten, vervaardigen en afleveren van  podotherapeutische steunzolen) geen vergoeding indien de steunzolen door een orthopedisch schoentechnicus worden vervaardigt

CZ

50 Plus Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Basis Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Gezinnen Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Jongeren Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Plus Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar
Top Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar
Excellent Podotherapie en podologie: 100% Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max € 75,- per jaar
Ideaal Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max € 60,- per jaar
Supertop Podotherapie en podologie: 100% Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max € 75,- per jaar

CZdirect

CZdirect Basic Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
CZdirect Extra Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

De Amersfoortse

Aanvulling Compact Geen vergoeding
Aanvulling Extra* 100% vergoeding, met een max  van € 250,= per jaar max. 1 paar steunzolen per jaar
Aanvulling Start* 100% vergoeding met een max. van 100,= per jaar Vergoeding steunzolen 50,= per jaar
Aanvulling Optimaal* 100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar
Aanvulling Uitgebreid* 100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar
*De Amersfoortse vergoedt geen siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig.

De Friesland Zorgverzekeraar

AV Extra Max. € 150,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 100,- per 2 kalenderjaren
AV Optimaal Max. € 250,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 100,- per 2 kalenderjaren
AV Frieso Compleet Max. € 250,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: volledig max 1 paar zolen per jaar
* Een voorafgaande verwijzing van de huisarts blijft verplicht

De Goudse  geen vergoedingen meer

Delta Loyd is gefuseerd met Nationale Nederlanden

 Comfort Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 200,- per jaar
Compleet Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar
Extra Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar
Top Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% vergoeding
Zilver Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Zorg 1 Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Zorg 2 Podotherapie en podologie: max. €115,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar
* De behandeling moet voorgeschreven worden door een arts

Ditzo

ZorgBest 75% vergoeding met een max. € 250,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen:  1 paar per jaar
 Voorwaarden: • Je wordt behandeld door een podotherapeut, podoloog of podoposturaal therapeut. • Ditzo betaalt alleen behandelingen en consulten. • Je krijgt de steunzolen op voorschrift van de behandelend arts, podotherapeut, podoloog of podoposturaal therapeut. Ditzo vergoed NIET: - Verwijderen van eelt om cosmetische of verzorgende redenen en het knippen van teennagels. - Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig

DSW Zorgverzekeraar

AV Standaard Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum*. 50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
AV Student Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum*. 50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
AV Top Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum*. 50% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
AV Compact Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum*. Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.
* DSW hanteert een afwijkend vergoedingenbeleid voor podotherapie, waarbij er sprake kan zijn van een snipperdekking. Een snipperdekking ontstaat in dit geval doordat de vergoeding van de zorgverzekeraar niet aansluit op de behandeling door de podotherapeut, waardoor slechts een beperkt deel van de totale behandeling wordt vergoed.

FBTO

Module Voetzorg* wordt per 1-1-2018 niet meer aangeboden

FNV Zorgcollectief (menzis) stopt per 01-01-2019

FNV Zorg 1 Max. € 100,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.
FNV Zorg 2 ( geldt ook voor primazorg) Max. € 150,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.
FNV Zorg 3 Max. € 200,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.
FNV Zorg 4 Max. € 250,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.
FNV Primazorg Max. € 150,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.

Gemeenten Optimaal en Amsterdam (Zilveren Kruis) Den Haag (Menzis)

Optimaal Aanvullend 2  max € 150,= incl. 1 paar (sport) steunzolen
Optimaal Aanvullend 3  max € 200,= incl. 1 paar (sport) steunzolen
AV Amsterdam 1  max € 150,= incl. 1 paar (sport) steunzolen
AV Amsterdam 2  max € 150,= incl. 1 paar (sport) steunzolen
AV Amsterdam 3  max € 200,= incl. 1 paar (sport) steunzolen
AV Den Haag   max € 150,= incl. 1 paar (sport) steunzolen
* Podotherapeut moet kwaliteitsgeregistreerd staan in KP * Directe toegankelijkheid

HEMA

Aanvullend 1  Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar.
Aanvullend 2  Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.
Aanvullend 3  Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.

IAK= AON vanaf 01-01-2019

IAK Jong Max. € 100,- per jaar Steunzolen: geen vergoeding
IAK Compact Max. € 100,- per jaar  Steunzolen max. € 100,- p/jaar
IAK Compleet Max. € 125,- per jaar Steunzolen max. € 125,- p/jaar
IAK Extra Compleet Max. € 125,- per jaar steunzolen max. € 125,- p/jaar
IAK Comfort Max. € 750,- per jaar (podotherapie valt onder totale budget alternatieve en bijzondere geneeswijze) € 40,= per dag
 AK Comfort Plus Max. € 800,- per jaar (podotherapie valt onder totale budget alternatieve en bijzondere geneeswijze) € 40,= per dag

Ik! is gestopt per 01-01-2018 ondergebracht bij IAK

Interpolis Zorgactief

ZorgActief 3 sterren Geen vergoeding
ZorgActief 4 sterren Geen vergoeding

InTwente

AV Standaard Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum. 50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
AV Student Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum. 50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
AV Top Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum. 50% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
AV Compact Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum. Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.
*geen vergoeding voor Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig

IZA zorgverzekering

IZA Extra Zorg 1 Max. € 125,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 125,- per jaar.
IZA Extra Zorg 2 Max. € 250,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar.
 IZA Extra Zorg 3 Max. € 250,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 225,- per jaar.
IZA Extra Zorg 4 Max. € 350,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 250,- per jaar.
 IZA Classic Comfort Max. € 115,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 190,- per jaar.
*Vergoeding steunzolen mag ook gebruikt worden voor de kosten van reparatie en aanpassing steunzolen

IZZ zorgverzekering  = VGZ

IZZ Zorg voor de Zorg Extra 2 Max. € 90,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 90,- per jaar.
IZZ Zorg voor de Zorg Extra 3 Max. € 180,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 90,- per jaar.

Lancyr (is Nationale Nederlanden)

 Comfort Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 200,- per jaar
Compleet Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar
Extra Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar
Top Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% vergoeding
Zilver Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Zorg 1 Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Zorg 2 Podotherapie en podologie: max. €115,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

Menzis

ExtraVerzorgd 1 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar.
ExtraVerzorgd 2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
ExtraVerzorgd 3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.
JongerenVerzorgd Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
GarantVerzorgd 1 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
GarantVerzorgd 2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.
GarantVerzorgd 3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 250,- per jaar.
Collectief Aanvullend 2 (CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW) Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar.
Collectief Aanvullend 3 (CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)  Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
Collectief Aanvullend 4 (CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)  Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.
De vergoeding voor voetzorg uit uw aanvullende verzekering bestaat uit een maximaal bedrag voor pedicure, podologie en podotherapie en steunzolen samen.

National Academic

 Aanvullende verzekering 1 Voor voetbehandeling en podoherapie incl. zolen: vergoeding max. € 70,-
per jaar.
 Aanvullende verzekering 2 Voor voetbehandeling en podoherapie incl. zolen: vergoeding max. € 70,-
per jaar.
 Aanvullende verzekering 3 Voor voetbehandeling en podoherapie incl. zolen: vergoeding max. € 150,-
per jaar
 Student geen vergoeding meer


OHRA

Aanvullend* Podotherapie en podologie: max. € 50,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen: geen vergoeding
Zelfverzekerd compact* Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen: max. € 100,-
Extra aanvullend* Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen: max. € 100,-
Uitgebreid Vitaal* Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen: max. € 200,-
Uitgebreid* Podotherapie en podologie: max. € 200,-
Podotherapeutische steunzolen: max. € 200,-
Compleet* Podotherapie en podologie: 100%
Podotherapeutische steunzolen: 100%

 * Let op! Reeds bestaande aanvullende verzekeringen
geven een eventuele hogere/andere vergoeding. Deze verzekeringen zijn niet
meer af te sluiten. Zie hiervoor uw bestaande polis en/of website.ONVZ

Basisverzekering Geen vergoeding Podotherapeutisch steunzolen: geen vergoeding
Startfit Geen vergoeding Podotherapeutisch steunzolen: geen vergoeding
Extrafit Podotherapie en podotherapeutische steunzolen: max. € 150,-
Benfit Podotherapie en podotherapeutische steunzolen: max. € 250,-
Optifit Podotherapie en podotherapeutische steunzolen: 100%
Topfit Podotherapie en podotherapeutische steunzolen: 100%
 Superfit  Podotherapie en podotherapeutische steunzolen: 100%

OZF Achmea

AV Royaal Max. € 100,- per jaar voor behandeling. Max. € 125,- per jaar voor podotherapeutische zolen.

PMA zorgverzekering

ExtraVerzorgd 1 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar.
ExtraVerzorgd 2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
ExtraVerzorgd 3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.
JongerenVerzorgd Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
GarantVerzorgd1 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
GarantVerzorgd2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.
GarantVerzorgd3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 250,- per jaar.
Collectief Aanvullend 2 (CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW) Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar.
Collectief Aanvullend 3 (CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)  Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
Collectief Aanvullend 4 (CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)  Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.
De vergoeding voor voetzorg uit uw aanvullende verzekering bestaat uit een maximaal bedrag voor pedicure, podologie en podotherapie en steunzolen samen.

PNO Zorg

Start Geen vergoeding
PNO Beter Max. € 150,- per jaar. (w.o.Max. € 100 per jaar voor podotherapeutische zolen)
PNO Plus Max. € 250,- per jaar. (w.o. Max. € 150,- per jaar voor podotherapeutische zolen)
PNO Optimaal 100% vergoeding
PNO Top 100% vergoeding
 PNO Excelent  100% vergoeding

Plus Zorgverzekering  voor ING rekeninghouders is omgezet naar NATIONALE NEDERLANDEN

Comfort Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 200,- per jaar
Compleet Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar
Extra Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar
Top Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% vergoeding
Zilver Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Zorg 1 Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Zorg 2 Podotherapie en podologie: max. €115,- per jaar Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

Pro Life

Extra Largepolis Max. € 200,- per jaar (max. 1 paar steunzolen)
Largepolis Max. € 150,- per jaar (max. 1 paar steunzolen)
 *  Let op! De bovengenoemde maximaal vergoeding is voor de kosten van podotherapie en podotherapeutische steunzolen samen. ** Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg

Promovendum

Primair Max. € 70,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)
Royaal Max. € 70,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)
Optimaal Max. € 70,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)
Excellent Max. € 150,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)

Salland Zorgverzekering

Plus 75% met een max. € 125,- per jaar.
Top 75% met een max. € 250,- per jaar.
* Let op! De vergoeding geldt voor verschillende onderdelen samen: podotherapeutische steunzolen, podotherapie, podologie en pedicure.

Stad Holland Zorgverzekeraar

AV Zorg Riant 100% vergoeding. Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100%
Jongeren AV Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum. 100% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
Extra Uitgebreide AV Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum. 50% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
Standaard AV Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum. 50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
Uitgebreide AV Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum. 50% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
Compact AV Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 27,50 per behandeldatum. Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.
*Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig worden niet vergoed

UMC Zorgverzekering

UMC Extra Zorg 1 Geen vergoeding
UMC Extra Zorg 2 Max. € 115,- per jaar. Max. € 250,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen te samen).
UMC Extra Zorg 3 Max. € 115,- per jaar. Max. € 350,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen te samen).
UMC Extra Zorg 4 Max. € 115,- per jaar. Max. € 750,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen te samen).

United Consumers (VGZ)

VGZ Aanvullend Goed Max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen) steunzolen max.  € 70,= p/jaar
VGZ Aanvullend Best Max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen) steunzolen max. € 125,= p/jaar
VGZ Aanvullend Beter Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) steunzolen max. € 125 p/jaar
VGZ Gezin Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) steunzolen max. € 125 p/jaar
VGZ Vitaal Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) steunzolen max. € 125 p/jaar
VGZ Single/duo uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) steunzolen max. € 125 p/jaar
VGZ jong Pakket Geen vergoeding

Univé

Extra Zorg polis Best Budget max. € 500,- per jaar. Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar
Extra Zorg polis Beter Budget max. € 300,- per jaar. Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar
Extra Zorg polis Goed Budget max. € 100,- per jaar. Podotherapeutische steunzolen max. € 70,- per jaar
Gezin Pakket Max. € 300,- per jaar. Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar
Vitaal Pakket Max. € 300,- per jaar.  Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: – voetbehandelingen reumatische voet – podotherapie Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar

Univé Zekur

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) Max. € 500,- per jaar* Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 250,- per jaar**
 *  Binnen het budget therapieën heeft u vrije keuze van de in het budget genoemde zorg  ** Binnen het budget hulpmiddelen heeft u de vrije keuze van de in het budget genoemde zorg

Univé Zorgzaam

 AV Ster 1  Geen vergoeding
 AV Ster 2  Max. € 125,- per jaar (consulten, behandelingen)
 AV Ster 3  Max. € 125,- per jaar (consulten, behandelingen)
 AV Ster 4  Max. € 150,- per jaar (consulten, behandelingen)
 AV Ster 5  Max. € 175,- per jaar (consulten, behandelingen) Podotherapeutische steunzolen: voor verzekerde tot en met 20 jaar maximaal € 50 per kalenderjaar.

VGZ

VGZ Aanvullend Goed Max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen) steunzolen max.  € 70,-  p/jaar
VGZ Aanvullend Best Max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen) steunzolen max. € 125,- p/jaar
VGZ Aanvullend Beter Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) steunzolen max. € 125,- p/jaar
VGZ Gezin Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) steunzolen max. € 125,-  p/jaar
VGZ Vitaal Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) steunzolen max. € 125,-  p/jaar
VGZ Single/duo uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen) steunzolen max. € 125,- p/jaar
* Budget Voetbehandeling (Dit budget kunt u gebruiken voor podotherapie, steunzolen en zorg voor uw voet als u reuma hebt. Daarnaast ook voor diabetische voetbehandelingen bij zorgprofiel 1.)

VvAA

Start  Max. € 150,= per jaar Podotherapeutische steunzolen  op voorschrift, max. € 100,=
Plus  Max. € 250,= per jaar Podotherapeutische steunzolen op voorschrift, max. € 150,=
Optimaal  100% vergoeding, Podotherapeutische steunzolen op voorschrift 100%
Top  100% vergoeding Podotherapeutische steunzolen op voorschrift 100%
Excellent  100% vergoeding Podotherapeutische steunzolen op voorschrift 100%
Student Geen vergoeding

Zilveren Kruis Achmea

Aanvullend 3 sterren (MBO studenten/jongeren) Max. € 150- per jaar*.
Aanvullend 3 sterren Max. € 150,- per jaar*.
Aanvullend 4 sterren Max. € 200,- per jaar*.
Aanvullend 4 sterren (MBO studenten/jongeren) Max. € 200,- per jaar*.
*  Let op! Bovengenoemde vergoeding is voor de kosten van podotherapie en podotherapeutische steunzolen samen. **Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg

Zilveren Kruis Achmea (ISO/LSVb)

Aanvullend 3 sterren + goed verzekerd Studenten (HBO/WO (studenten) Max. € 150,- per jaar*.
Aanvullend 4 sterren + goed verzekerd Studenten (HBO/WO (studenten) Max. € 200,- per jaar*.
*  Let op! Bovengenoemde vergoeding is voor de kosten van podotherapie, podotherapeutische en steunzolen samen. **Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg

Zilveren Kruis

Aanvullend 3 sterren (MBO studenten/jongeren) Max. € 150- per jaar*.
Aanvullend 3 sterren Max. € 150,- per jaar*.
Aanvullend 4 sterren Max. € 200,- per jaar*.
Aanvullend 4 sterren (MBO studenten/jongeren) Max. € 200,- per jaar*.
* Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.

Zorg en Zekerheid

AV Basis Max. € 50,- per jaar. Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 50% tot max. € 35,- per jaar.
AV GeZZin Max. € 100,- per jaar. Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.
AV GeZZin Compact Geen vergoeding.
AV Sure Geen vergoeding.
AV Plus Max. € 100,- per jaar. Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.
AV Standaard Max. € 50,- per jaar. Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 50% tot max. € 35,- per jaar.
AV Top Max. € 100,- per jaar. Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.
AV Totaal Max. € 125,- per jaar. Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 100,- per jaar.
 AV Prima Max. € 100,- per jaar. Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.
 AV Master Max. € 100,- per jaar. Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.
 AV Cumlaude Max. € 125,- per jaar. Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 100,- per jaar.

Podotherapie Eemland

Uw podotherapeut in Amerfoort, Soest & Bunschoten

Onze vestigingen

Podotherapie Eemland heeft vestigingen in Amersfoort, Soest en Bunschoten/Spakenburg.
Selecteer de betreffende vestiging voor meer informatie.
Podotherapie
Amersfoort

De Eiken

Sem Dresdenstraat 34
3816 BZ Amersfoort
Podotherapie
Amersfoort

Praktijk Tolliusstraat

Tolliusstraat 30,
3818 NB Amersfoort
Podotherapie
Soest

Zorgplein Soest

Dalplein 61,
3762 BN Soest
Podotherapie
Bunschoten

Fysiohuis

Koningin Wilhelminastraat 20B,
3751 DD Bunschoten
MENU