Afhankelijk van uw zorgverzekeraar is het mogelijk dat uw afspraak en/of behandeling bij de podotherapeut wordt vergoedt. Op deze pagina hebben we enkele gegevens met betrekking tot de vergoeding bij zorgverzekeraars uitgestald.

U dient er hierbij rekening mee te houden dat dit overzicht mogelijk niet compleet is en Podotherapie Eemland niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor eventuele fouten in dit overzicht.

Voor een actueel overzicht willen we u vriendelijk verzoeken te kijken in het vergoedingenoverzicht op de officiële website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten daarnaast kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Aevitae

Basis Pakket Max. € 75,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max. € 55,-
Plus Pakket Max. € 100,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max. € 75,-
Supervip Pakket 100% vergoeding
Steunzolen 100% indien geleverd door orthopedisch schoentechnicus
Top Pakket Max. € 250,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max. € 150,-
Vip Pakket Max. € 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische steunzolen
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max. € 250,-
Let op! Met betrekking tot levering podotherapeutisch steunzolen: leverancier moet lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Anderzorg

Extra Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar
Jong Podotherapie en podologie: max. € 200,- per jaar
Basis 100% van geldende tarieven, indien Zorgprofiel 2 en hoger
Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.
Directe Toegankelijkheid: je hebt vooraf een schriftelijke verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig.

Avero Achmea

Excellent 100% vergoeding waaronder 1 paar (sport) steunzolen*
Royaal Max. € 200,- per jaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen
Maximaal 1 paar podotherapeutische steunzolen*
Let op! Met betrekking tot podotherapeutisch steunzolen: leverancier moet lid zijn van NVvP

Azivo

Zie menzis

AZVZ

AZVZ Comfort Geen vergoeding
AZVZ Comfort-extra 100% met Max. € 115,- per jaar,
podotherapeutische steunzolen max. € 60,- per jaar

Besured

All-in-1 Max. € 70,- (incl. aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische steunzolen) geen vergoeding indien de steunzolen door een orthopedisch schoentechnicus worden vervaardigt

CZ

50 Plus Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar
Bijzondere gevallen: max € 210,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Basis Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Gezinnen Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Jongeren Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Plus Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar
Bijzondere gevallen: max € 210,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar
Top Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar
Excellent Podotherapie en podologie: 100%
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max € 75,- per jaar
Bijzondere gevallen: 100% (bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1
Ideaal Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max € 75,- per jaar
Bijzondere gevallen: max € 115,- per jaar (bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1
Supertop Podotherapie en podologie: 100%
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max € 75,- per jaar
Bijzondere gevallen: 100% (bij diabetes, reuma of vaatproblemen) bij zorgprofiel 0 en 1

CZdirect

CZdirect Basic Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
CZdirect Extra Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

De Amersfoortse

Aanvulling Compact Geen vergoeding
Aanvulling Basis* 100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar
Aanvulling Budget* 100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar
Aanvulling Optimaal* 100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar
Aanvulling Uitgebreid* 
100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar
Let op! *De Amersfoortse vergoedt geen siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig.

De Friesland Zorgverzekeraar

AV Extra Max. € 150,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 100,- per 2 kalenderjaren
AV Optimaal Max. € 250,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 100,- per 2 kalenderjaren
AV Fries Max. € 250,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: volledig max 1 paar zolen per jaar
Let op! Een voorafgaande verwijzing van de huisarts blijft verplicht

De Goudse

Aanvullende verzekering Basis* Max. € 300,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 35,- per jaar**
Aanvullende Verzekering Top* Max. € 500,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar**
Aanvullende Verzekering Totaal* Max. € 500,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar**
Aanvullende Verzekering Uitgebreid* Max. € 300,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 70,- per jaar**
Let op! * Voorwaarde: op basis van een schriftelijke verwijzing van een behandelend medisch specialist of huisarts, waaruit blijkt dat er een medische indicatie voor podotherapie aanwezig is.
** Voorwaarde: podotherapeut die erkend is door NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Delta Lloyd

Comfort Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar
Bijzondere gevallen: max € 500,- per jaar (bij reuma of vaatproblemen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 200,- per jaar
Compleet Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar
Bijzondere gevallen: max € 150,- per jaar (bij reuma of vaatproblemen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar
Extra Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar
Bijzondere gevallen: max € 100,- per jaar (bij reuma of vaatproblemen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar
Top Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar
Bijzondere gevallen: 100% vergoeding (bij reuma of vaatproblemen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% vergoeding
Zilver Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Zorg 1 Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar
Bijzondere gevallen: max € 70,- per jaar (bij reuma of vaatproblemen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Zorg 2 Podotherapie en podologie: max. €115,- per jaar
Bijzondere gevallen: max € 230,- per jaar (bij reuma of vaatproblemen)
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

Ditzo

ZorgBest 75% vergoeding met een max. € 250,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 1 paar per jaar

DSW Zorgverzekeraar

AV Standaard Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
AV Student Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
AV Top Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
AV Compact Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.

FBTO modules

Module Voetzorg* Max. € 150,- per jaar, incl. podotherapeutische zolen.
Let op! * Module voetzorg biedt vergoeding voor pedicurezorg, podotherapie/podologie en klassieke orthopedische steunzolen
* Podotherapie, de podotherapeut die voldoet aan de eisen van en geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister Paramedici;

FNV Zorgcollectief (Menzis)

FNZ Zorg 1 Max. € 100,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.
FNZ Zorg 2 Max. € 150,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.
FNZ Zorg 3 Max. € 200,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.
FNZ Zorg 4 Max. € 250,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.
FNV Primazorg Max. € 150,-budget: voor podotherapie, podotherapeutische steunzolen en pedicure.

Gemeenten Optimaal (Zilveren Kruis)

Optimaal Aanvullend 2 Max. € 200,= incl. 1 paar (sport) steunzolen
Optimaal Aanvullend 3 Max. € 300,= incl. 1 paar (sport) steunzolen
Let op! * Podotherapeut moet kwaliteitsgeregistreerd staan in KP
* Directe toegankelijkheid : u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig

HEMA

Aanvullend 1 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar.
Aanvullend 2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.
Aanvullend 3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.

IAK

VGZ Aanvullend Goed Max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 70,- p/jaar
VGZ Aanvullend Best Max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar
VGZ Aanvullend Beter Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar
VGZ Gezin Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar
VGZ Vitaal Pakket Uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar
VGZ Single/duo uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar
VGZ Jong Pakket Geen vergoeding
Fit & Vrij Pakket (budget) Is omgezet naar VGZ Single/duo uitgebreid
Mix aanvullende verzekering Geen vergoeding
Let op! * Budget Voetbehandeling: dit budget kunt u gebruiken voor podotherapie, steunzolen en zorg voor uw voet als u reuma hebt. Daarnaast ook voor diabetische voetbehandelingen bij zorgprofiel 1.

Ik!

ik! zorg beter 100% vergoeding, max. 14 behandelingen per jaar
Podotherapeutische steunzolen max: 55,= p.jr.
ik! zorg goed 100% vergoeding, max. 12 behandelingen per jaar
ik! zorg gericht 100% vergoeding, max. 9 behandelingen per jaar
Let op! De podotherapie (consulten/aanmeetkosten) wordt vanuit het budget voor Beweegzorg en Therapie vergoed!

Interpolis Zorgactief

Zorgactief 3 sterren Geen vergoeding
Zorgactief 4 sterren Geen vergoeding

InTwente

AV Standaard Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
AV Student Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
AV Top Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
AV Compact Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.

IZA zorgverzekering

IZA Extra Zorg 1 Maximaal € 125,- per jaar
Steunzolen: maximaal € 125,- per jaar
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 250,- per jaar
Steunzolen: maximaal € 150,- per jaar
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 250,- per jaar
Steunzolen: maximaal € 225,- per jaar
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 350,- per jaar
Steunzolen: maximaal € 225,- per jaar
IZA Classic Comfort Maximaal € 115,- per jaar
Steunzolen: maximaal € 190,- per jaar

IZZ zorgverzekering

IZZ Zorg voor de Zorg Extra 2 Max. € 90,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 90,- per jaar.
IZZ Zorg voor de Zorg Extra 3 Max. € 180,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 90,- per jaar.

Menzis

ExtraVerzorgd 1 Max. € 90,- per jaar
Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar.
ExtraVerzorgd 2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
ExtraVerzorgd 3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.
JongerenVerzorgd Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
GarantVerzorgd 1 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
GarantVerzorgd 2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.
GarantVerzorgd 3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 250,- per jaar.
ZorgPlus Zorgplus is omgezet naar extraVerzorgd

National Academic

Aanvullende verzekering 1 Max. € 70,- per jaar. Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.
Aanvullende verzekering 2 Max. € 70,- per jaar. Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.
Aanvullende verzekering 3 Max. € 150,- per jaar: Podotherapeutische steunzolen (in pakket hulpmiddelen gezamenlijk) max.100% Max. 455,- per jaar.
Student Max. € 70,- per jaar. Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.
Let op! *Orthopedische (steun-/inleg)zolen, vervaardigd door een orthopedisch schoenmaker/ orthopedisch centrum, komen niet voor vergoeding in aanmerking

OHRA

Aanvullend* Podotherapie en podologie: max. € 50,- per jaar.
Bijzondere gevallen: max € 50,- per jaar (bij reuma of vaatproblemen).
Podotherapeutische steunzolen: geen vergoeding
Extra Aanvullend* Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar.
Bijzondere gevallen: max € 100,- per jaar (bij reuma of vaatproblemen).
Podotherapeutische steunzolen: max. € 100,-
Extra Uitgebreid* Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar.
Bijzondere gevallen: max € 150,- per jaar (bij reuma of vaatproblemen).
Podotherapeutische steunzolen: max. € 200,-
Uitgebreid Vitaal* Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar.
Bijzondere gevallen: max € 500,- per jaar (bij reuma of vaatproblemen).
Podotherapeutische steunzolen: max. € 200,-
Uitgebreid* Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar.
Bijzondere gevallen: max € 150,- per jaar (bij reuma of vaatproblemen).
Podotherapeutische steunzolen: max. € 150,-
Compleet* Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar.
Bijzondere gevallen:100% (bij reuma of vaatproblemen).
Podotherapeutische steunzolen: 100%
Let op! Reeds bestaande aanvullende verzekeringen geven een eventuele hogere/andere vergoeding. Deze verzekeringen zijn niet meer af te sluiten. Zie hiervoor uw bestaande polis en/of website.

ONVZ

Vrije Keuze Startfit Geen vergoeding
Podotherapeutisch steunzolen: geen vergoeding
Vrije Keuze Benfit Podotherapie: max. € 250,-
Podotherapeutisch steunzolen op voorschrift: max. € 150,-
Vrije Keuze Extrafit Podotherapie: max. € 150,-
Podotherapeutisch steunzolen op voorschrift: max. € 100,-
Vrije Keuze Optifit Podotherapie: 100%
Podotherapeutisch steunzolen op voorschrift: 100%
Vrije Keuze Superfit Podotherapie: 100%
Podotherapeutisch steunzolen: 100%
Vrije Keuze Topfit Podotherapie: 100%
Podotherapeutisch steunzolen: 100%
Let op! Bovenstaande vergoedingen op basis van behandeling door een podotherapeut.
De vervaardigde podotherapeutische zolen zijn vervaardigd door een orthopedisch schoentechnicus.

OZF Achmea

AV Royaal Max. € 100,- per jaar voor behandeling.
Max. € 125,- per jaar voor podotherapeutische zolen.

PMA zorgverzekering

ExtraVerzorgd 1 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar.
ExtraVerzorgd 2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
ExtraVerzorgd 3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.
JongerenVerzorgd Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
GarantVerzorgd 1 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
GarantVerzorgd 2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.
GarantVerzorgd 3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 250,- per jaar.
ZorgPlus Budget Zorgplus is ondergebracht bij ExtraVerzorgd.

PNO Zorg

Start Geen vergoeding
Standaard Max. € 100,- per jaar.
Max. € 100 per jaar voor podotherapeutische zolen.
Keuze Max. € 250,- per jaar.
Max. € 150,- per jaar voor podotherapeutische zolen.
Extra Max. € 350,- per jaar.
Max. € 150,- per jaar voor podotherapeutische zolen.
Compleet Max. € 600,- per jaar.
Max. € 200,- per jaar voor podotherapeutische zolen.

Plus Zorgverzekering van VGZ (voor ING rekeninghouders)

VGZ Aanvullend Goed Max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 70,= p/jaar
VGZ Aanvullend Best Max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,= p/jaar
VGZ Aanvullend Beter Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125 p/jaar
VGZ Gezin Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125 p/jaar
VGZ Vitaal Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125 p/jaar
VGZ Single/duo uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
Steunzolen max. € 125 p/jaar
VGZ Jong Pakket Geen vergoeding
Fit & Vrij Pakket (budget) Is omgezet naar VGZ Single/duo uitgebreid
Mix aanvullende verzekering Geen vergoeding

Pro Life

Extra Largepolis Max. € 300,- per jaar (max. 1 paar steunzolen)
Largepolis Max. € 200,- per jaar (max. 1 paar steunzolen)
Mediumpolis Geen vergoeding meer
Let op! * De bovengenoemde maximaal vergoeding is voor de kosten van podotherapie en podotherapeutische steunzolen samen.
** Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg

Promovendum

Primair Max. € 70,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)
Royaal Max. € 70,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)
Optimaal Max. € 70,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)
Excellent Max. € 150,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)

Salland Zorgverzekering

Plus 75% met een max. € 125,- per jaar.
Top 75% met een max. € 250,- per jaar.
Let op! De vergoeding geldt voor verschillende onderdelen samen: podotherapeutische steunzolen, podotherapie, podologie en pedicure.

Stad Holland Zorgverzekeraar

AV Zorg Riant 100% vergoeding.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100%
Jongeren AV Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
100% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
Extra Uitgebreide AV Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
Standaard AV Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
Uitgebreide AV Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen.
Compact AV Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.
Let op! *Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig worden niet vergoed

Studenten Goed Verzekerd

Aanvullend 3 sterren max. € 200,- per jaar. (incl. 1 paar podotherapeutische steunzolen)
Aanvullend 4 sterren max. € 300,- per jaar. (incl. 1 paar podotherapeutische steunzolen)

TakeCareNow!

Bestaat niet meer Is Zilveren Kruis geworden

UMC Zorgverzekering

UMC Extra Zorg 1 Geen vergoeding
UMC Extra Zorg 2 Max. € 115,- per jaar.
Max. € 250,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen te samen).
UMC Extra Zorg 3 Max. € 115,- per jaar.
Max. € 350,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen te samen).
UMC Extra Zorg 4 Max. € 115,- per jaar.
Max. € 750,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen te samen).

United Consumers (VGZ)

VGZ Aanvullend Goed Max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 70,= p/jaar
VGZ Aanvullend Best Max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,= p/jaar
VGZ Aanvullend Beter Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125 p/jaar
VGZ Gezin Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125 p/jaar
VGZ Vitaal Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125 p/jaar
VGZ Single/duo uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125 p/jaar
VGZ Jong Pakket Geen vergoeding
VGZ Fit & Vrij Pakket (budget) Is omgezet naar VGZ Single/duo uitgebreid
Mix aanvullende verzekering Geen vergoeding

Unive

Extra Zorg polis Best Budget max. € 500,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar
Extra Zorg polis Beter Budget max. € 300,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar
Extra Zorg polis Goed Budget max. € 100,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen max. € 70,- per jaar
Gezin Pakket Max. € 300,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar
Vitaal Pakket Max. € 300,- per jaar.
Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten:
– voetbehandelingen reumatische voet
– podotherapie
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar

Unive Zekur

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) Max. € 500,- per jaar*
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 250,- per jaar**
Let op! * Binnen het budget therapieën heeft u vrije keuze van de in het budget genoemde zorg.
** Binnen het budget hulpmiddelen heeft u de vrije keuze van de in het budget genoemde zorg.

Unive Zorgzaam

AV Ster 1 Geen vergoeding
AV Ster 2 Max. € 125,- per jaar
AV Ster 3 Max. € 125,- per jaar
AV Ster 4 Max. € 150,- per jaar
AV Ster 5 Max. € 175,- per jaar
Podotherapeutische steunzolen: voor verzekerde tot en met 20 jaar maximaal € 50 per kalenderjaar.

VGZ

VGZ Aanvullend Goed Max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 70,- p/jaar
VGZ Aanvullend Best Max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar
VGZ Aanvullend Beter Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar
VGZ Gezin Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar
VGZ Vitaal Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar
VGZ Single/duo uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar
VGZ Jong Pakket Geen vergoeding
Fit & Vrij Pakket (budget) Is omgezet naar VGZ Single/duo uitgebreid
Let op! * Budget Voetbehandeling: dit budget kunt u gebruiken voor podotherapie, steunzolen en zorg voor uw voet als u reuma hebt. Daarnaast ook voor diabetische voetbehandelingen bij zorgprofiel 1.

VvAA

Start Max. € 150,= per jaar

Podotherapeutische steunzolen op voorschrift, max. € 100,=

Plus Max. € 250,= per jaar

Podotherapeutische steunzolen op voorschrift, max. € 150,=

Optimaal 100% vergoeding,

Podotherapeutische steunzolen op voorschrift 100%

Top 100% vergoeding

Podotherapeutische steunzolen op voorschrift 100%

Excellent 100% vergoeding

Podotherapeutische steunzolen op voorschrift 100%

Student Geen vergoeding

YouCare

Bestaat niet meer

Zilveren Kruis Achmea

Aanvullend 3 sterren (MBO studenten/jongeren) Max. € 200- per jaar*.
Aanvullend 3 sterren Max. € 200- per jaar*.
Aanvullend 4 sterren Max. € 300- per jaar*.
Aanvullend 4 sterren (MBO studenten/jongeren) Max. € 300- per jaar*.
Let op! * Bovengenoemde vergoeding is voor de kosten van podotherapie en podotherapeutische steunzolen samen.
** Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.

Zilveren Kruis Achmea (ISO/LSVb)

Aanvullend 3 sterren + goed verzekerd Studenten (HBO/WO (studenten)) Max. € 200- per jaar*.
Aanvullend 4 sterren + goed verzekerd Studenten (HBO/WO (studenten)) Max. € 300- per jaar*.
Let op! * Bovengenoemde vergoeding is voor de kosten van podotherapie, podotherapeutische en steunzolen samen.
** Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.

Zilveren Kruis

Aanvullend 3 sterren (MBO studenten/jongeren) Max. € 200- per jaar*.
Aanvullend 3 sterren Max. € 200- per jaar*.
Aanvullend 4 sterren Max. € 300,- per jaar*.
Aanvullend 4 sterren (MBO studenten/jongeren) Max. € 300,- per jaar*.
Let op! * Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.

Zorg en zekerheid

AV Basis Max. € 50,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 50% tot max. € 35,- per jaar.
AV GeZZin Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.
AV GeZZin Compact Geen vergoeding.
AV Sure Geen vergoeding.
AV Plus Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.
AV Standaard Max. € 50,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 35,- per jaar.
AV Top Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 70,- per jaar.
AV Totaal Max. € 125,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 100,- per jaar.
AV Prima Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.
AV Master Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.
AV Cumlaude Max. € 125,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 100,- per jaar.